Fraktfritt från 1500 kr
Gratis retur inom 100 dagar

 


Allmänna villkor för e-handel

www.hardloop.se


 

De här Allmänna Försäljningsvillkoren reglerar försäljningsvillkoren mellan HARDLOOP - aktiebolag med ett kapitel på 186 384 euro vars huvudkontor ligger på 17, avenue du Pré de Challes, 74 940 Annecy och som är registrerat i Annecys företagsregister med numret 802 166 199 och med momsnummer FR01 802 166 199, telefon: +331 84 67 14 24, e-postadress: hello@hardloop.com, med webbadressen www.hardloop.se (nedan "Webbsidan") och alla som gör ett köp via webbsidan www.hardloop.se (nedan "Webbsidan").

 

1 – Definitioner

I detta syfte definieras termerna som används, oavsett om de används i singular eller i plural, enligt följande:

 • "Kunden":: alla fysiska personerna som är minst 18 år och som agerar för ändamål som ligger utanför ramen för deras kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksmässiga verksamhet, som har kapacitet att ingå avtal och som beställt en vara på Webbsidan. Kunden har ett Användarkonto https://www.hardloop.se/ ;
 • "Formulär": Anmälningsblanketten som Användaren måste fylla i för att skapa ett konto på Webbsidan efter att ha läst dessa Allmänna Användarvillkor;
 • "Parter": HARDLOOP, Kunden, Användaren, Tjänsteleverantören eller Abonnenten;
 • "Webbsida": Webbsidan https://www.hardloop.se och tjänsterna den erbjuder;
 • "Abonnenten": alla fysiska personerna som är minst 18 år och som agerar för ändamål som ligger utanför ramen för deras kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksmässiga verksamhet, som har kapacitet att ingå avtal och som använder Sporttjänster:
 • "Användaren": alla fysiska eller juridiska personer som registrerat sig på Webbsidan https://www.hardloop.se för sina egna behov som Kund, Abonnent och/eller Medlem.

 

2 - Priser på föremål

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive alla skatter exklusive fraktkostnader i enlighet med artikel 4 - Frakt och leverans.

Varorna kommer att faktureras utifrån gällande de priser på Webbsidan vid tidpunkten för beställningen.

Varorna förblir HARDLOOPS egendom tills full betalning har erhållits.

 

3 - Beställning

3.1. Godkännande av de Allmänna Försäljningsvillkoren

Vid beställningen skapas ett Användarkonto, om Kunden inte redan har ett, och Kunden läser och godkänner alla bestämmelser i dessa Allmänna Försäljningsvillkor före beställning.

Kundens godkännande av den sammanställda beställningen utgör ett uttryckligt och förbehållslöst godkännande av dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

HARDLOOP kan komma att anpassa eller ändra dessa allmänna Försäljningsvillkor när som helst. De Allmänna Försäljningsvillkoren som tillämpas på avtalet är de som gäller den dag då kunden gör beställningen.

 

3.2. Beställningsprocessen

Vid beställning garanterar Kunden att han har rättskapaciteten att godkänna dessa Allmänna Försäljningsvillkor och kan ingå ett försäljningsavtal med HARDLOOP.

Vid beställningen försäkrar Kunden att han lämnar exakta och fullständiga uppgifter, i synnerhet gällande sin hemvist och leveransadress. Kunden uppger också giltigt telefonnummer och e-postadress.

HARDLOOP förbehåller sig rätten att avbryta eller avvisa alla beställningar från en Kund om det finns en rättstvist gällande betalningen av en tidigare beställning.

För att beställa måste Kunden tillhandahålla HARDLOOP sina personuppgifter och komplettera med de uppgifter som efterfrågas i beställningsprocessen.

Försäljningsavtalet upprättas när Kunden fått en beställningsresumé och godkänt de Allmänna Försäljningsvillkoren som han tidigare fått kännedom om, utan att detta påverkar äganderättsbestämmelserna samt möjligheterna att återkalla och avbryta beställningen. Bekräftelsen av beställningen utgör Kundens uttryckliga godkännande av antal, pris och typ av köpt vara.

Fram till betalning kommer Kunden att kunna gå tillbaka till föregående sidor, korrigera och ändra sin beställning samt den information som lämnats.

Ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av beställningen och som innehåller all denna information samt en kopia av de Allmänna Försäljningsvillkoren på varaktigt medium, skickas till Kunden efter att denne godkänt beställningen.

Beställningsprocessen är som följer:

 • val av varor och tillägg i varukorgen;
 • validering av innehållet i varukorgen;
 • identifiering på Webbsidan om Kunden inte redan är identifierad;
 • val av leveranssätt;
 • godkännande av de Allmänna Försäljningsvillkor som presenterats för Kunden tidigare;
 • val av betalningssätt;
 • betalningsbekräftelse;
 • mottagande beställningsbekräftelse via e-post

Under dessa olika etapper kan Kunden:

 • se detaljerna för sin beställning och totalbeloppet;
 • ändra eventuella fel
 • sedan bekräfta sin beställning och uttrycka sitt godkännande;

 

3.3. Äganderättsförbehåll

HARDLOOP behåller äganderätten för varorna fram till fullständig betalning, det vill säga tills HARDLOOP har mottagit beställningssumman i enlighet med artiklarna 2367 och civillagen.

Om fullständig betalning uteblir kan anspråk på de sålda varorna göras utan att det påverkar överlåtelsen till kunden, från och med leverans, risken för förlust eller försämring av varorna samt skador de kan orsaka.

 

3.4. Varornas tillgänglighet

Varje beställning förutsätter att priserna och beskrivningen av de varor som är tillgängliga för försäljning godkänns.

HARDLOOP åtar sig att fullfölja beställningar som tas emot på Webbsidan enbart ifall produkten finns tillgänglig på lagret.

Om en eller flera produkter som beställts inte är tillgängliga samtycker HARDLOOP till att informera Kunden snarast, innan leveransdatumet för beställningen, och om Kunden vill avsluta försäljningen ska denne återbetalas inom fjorton (14) dagar. Kundens beställning kommer alltså att avbrytas automatiskt.

4 - Frakt och leverans

Plats och datum för leveransen bestäms av Parterna.

 

4.1. Leveranstid och leveranskostnad

Leveranstiden avtalas av Parterna vid beställningstillfället, beroende på produkternas och, i förekommande fall, leverantörernas tillgänglighet. Detta sker i den ordningsföljd som beställningarna inkommit.

För leveranser i Sverige kan Kunden välja mellan följande alternativ:

 • Postombud | Levereras av PostNord Om du vill få leveransen till ett av PostNords utlämningsställen ligger frakten på 75 SEK och är gratis för beställningar över 1500 SEK.
 • Hem | Leverans av PostNord Om du vill få leveransen hem till dig eller till din arbetsplats kostar frakten 95 SEK och är gratis för beställningar över 1 500 kronor.

 

4.2. Försenad leverans

Förutom i fall av force majeur kan Kunden avbryta sin beställning vid försenad leverans genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis till följande adress: HARDLOOP, 17 avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy, eller skriftligen på annat varaktigt medium, efter att under samma villkor bett HARDLOOP utföra leveransen inom skälig tilläggsperiod, och den sistnämnda inte genomfört leveransen inom den tidsfristen.

I sådana fall kommer det belopp som betalats av Kunden att återbetalas till honom i sin helhet.

 

4.3. Avvikelser noterade vid leveransen

Kunden är skyldig att kontrollera skicket på de levererade varorna.

Eventuella avvikelser på varorna (skada, saknad vara jämfört med beställningen, trasig eller defekt vara) måste meddelas till HARDLOOP inom tre (3) dagar efter att beställningen mottagits enligt proceduren som beskrivs i artikel 6 nedan, utan att det påverkar Kundens rättigheter i förhållanden till den lagstadgade garantin om dolda defekter (artikel 11.1 nedan).

För leverans till en lokal butik eller ett ombud måste PostNord kontrollera innehållet i paketet samt försändelsernas skick vid utlämningsstället innan eventuell leveranssedel (i pappersform eller elektronisk) undertecknas.

Inga öppnade, ofullständiga och/eller skadade varor bör accepteras av Kunden.

Alla produkter som HARDLOOP erbjuder omfattas av den lagstadgade garantin i enlighet med artikel L. 217-4 och efterföljande artiklar i konsumentlagen. Dolda defekter hos den sålda varan omfattas av de villkor som anges i artiklarna 1641 och följande i civillagen som anges i artikel 11.1.

 

4.4. Leveranssvårigheter som kan hänföras till Kunden

Vid tillhandahållande av felaktig information står Kunden för förseningar och eventuella ekonomiska konsekvenser som kan bli följden av detta. I detta fall förbehåller sig HARDLOOP rätten att, utöver leveranskostnaderna, fakturera ett schablonbelopp på ytterligare 50 SEK. HARDLOOP åtar sig att på Kundens första begäran meddela information kring uppkomna kostnader.

5 - Betalning

Kunden informeras om att betalningen av en beställning på Webbsidan kommer att behandlas av HARDLOOPS betalningslösningsleverantörer: företagen Stripe, Paypal.

När Kunden vill bekräfta sin beställning genom att betala det aktuella beloppet kommer Kunden i enlighet med sitt val omdirigeras automatiskt till den säkra internetsidan som hanteras av företaget Stripe, Paypal

För varje kontokortsbetalning online garanterar Kunden att han har de rättigheter som krävs för att använda kortet vars referenser anges vid beställning.

Betalning av köp sker i enlighet med kundens val:

 • via kontokort: Visa, MasterCard, Carte Bleue, utfärdade i Frankrike
 • via PayPal
 • via iDeal

Information om Kundens beställning, inklusive kontokortsuppgifter som krävs för betalningen, är föremål för automatisk behandling av personuppgifter.

Den här automatiska behandlingen av personuppgifter har i syfte att säkerställa transaktionen. Den säkra onlinebetalningslösningen från Stripe och HARDLOOP hos vilken kunden gör sitt köp, är mottagare av uppgifterna som rör beställningen. Att inte överföra de uppgifter som rör beställningen förhindrar att transaktionen slutförs och analyseras.

I enlighet med dataskyddslagen från den 6 januari 1978 har kunden när som helst rätt att få tillgång till, korrigera och motsätta sig alla sina personuppgifter genom att skriva till HARDLOOP via kontaktformuläret.

HARDLOOP förbehåller sig rätten att kontrollera de personuppgifter som Kunden angett och att vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att kontrollera att bankkontot som debiteras verkligen tillhör den person som gjort beställningen. Detta i syfte att undvika falska betalningar. Denna kontroll kan till exempel vara en begäran om ID-kort och/eller adress och/eller bankhandlingar (RIB eller makulerad check). Kundens underlåtenhet att svara på en begäran av denna typ inom två (2) dagar efter HARDLOOPS begäran kommer automatiskt att resultera i att den berörda beställningen avbryts, utan möjlighet till efterföljande klagomål.

HARDLOOP kommer också att vara fri att direkt avbryta en beställning som utgör en eller flera riskfaktorer för kontokortsbedrägeri.

 

6 - Ångerrätt och bytesrätt

 

6.1. Ångerrätt

Kunden har en lagstadgad tidsfrist på fjorton (14) hela dagar på sig att utöva sin ångerrätt från och med den dag varorna mottagits och utan att behöva motivera skäl eller betala straffavgifter.

Om en beställning inbegriper flera separata leveranser startar ångerperioden från och med att Kunden tagit emot den sista artikeln.

Förfarandena för att utöva denna ångerrätt nämns i artikel 6.2.

Returkostnader betalas av HARDLOOP i enlighet med de villkor som anges i artikel 6.2.

HARDLOOP förlänger Kundens ångerrätt med ytterligare sexton (16) dagar under förutsättning att villkoren i stycket nedan uppfylls. Kundens ångerperiod är alltså trettio (30) dagar.

 

6.2. Villkor för ångerrätt

Kunden kan utöva sin ångerrätt genom att använda ångerblanketten som bifogas till dessa Allmänna Försäljningsvillkor och skicka den inom perioden som anges i artikel 6.1 eller genom att inom samma period och enligt samma villkor skicka ett annat otvetydig meddelande om att åberopa ångerrätten till följande adress: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy. Kunden kan också fylla i och skicka in sin ångerbegäran under rubriken "Mitt Hardloop" på Webbsidan.

Om Kundens beställning innehåller flera varor och han vill returnera mer än en vara, måste Kunden identifiera exakt vilka varor han vill få återbetalda på ångerblanketten eller välja vilka varor han vill få återbetalda under rubriken "Mitt Hardloop" om ångerbegäran görs här.

När ångerbegäran behandlats av HARDLOOP skickas en returetikett till Kunden som sedan kan returnera sitt paket kostnadsfritt från en lokal butik i So Colissimo-nätverket eller ett postombud.

De returnerade varorna ska vara nya, oanvända och ligga i sin helt intakta originalkartong.

Kunden ska utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar efter mottagandet av returetiketten skicka tillbaka alla varor som levererats till honom och för vilka han begär återbetalning till HARDLOOP. Tidsfristen anses vara uppfylld om Kunden returnerar varan/varorna inom (14) dagarsperioden.

De returnerade varorna kommer att återbetalas inom fjorton (14) dagar efter meddelandet om ångerbegäran, inklusive leveranskostnader (förutom om Kunden har valt ett dyrare leveransalternativt än den standardleverans som erbjuds av HARDLOOP).

Om Kunden skulle returnera varan/varorna med ett transportsätt som innebär leveranskostnader som inte godkänts av HARDLOOP kan Kunden inte begära någon återbetalning från HARDLOOP.

Dessutom kommer återbetalningen att skjutas upp tills dess att varorna mottagits av HARDLOOP eller tills Kunden fått bevis på att varan skickats till följande adress: 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy . Det valda datumet är det första av dessa.

Återbetalningen görs med samma betalningsmedel som det som Kunden använde vid produktköpet, om ingen överenskommelse slutits mellan båda parter om annat betalningsmedel.

Denna återbetalning kommer under inga omständigheter att medföra kostnader för Kunden.

 

6.3. Bytesbegäran och leverans av bytesvaran

Istället för att få varorna återbetalda kan Kunden begära att få byta en eller flera varor i sin beställning.

I så fall fyller kunden i och skickar sin ångerbegäran via "Mitt Hardloop" på webbsidan.

Om Kundens beställning innehåller flera varor och han vill byta mer än en vara måste han välja vilka varor han vill byta under rubriken "Mitt Hardloop".

Så snart returbegäran har behandlats av HARDLOOP skickas en returetikett till Kunden som sedan kan returnera sitt paket kostnadsfritt genom att följa bifogade instruktioner.

Den returmetod som godkänts av Kunden kan därefter inte ändras.

De returnerade varorna ska vara nya, oanvända och ligga i sin helt intakta originalkartong.

Kunden måste skicka tillbaka alla varor som levererats till honom och som han vill returnera utan onödigt dröjsmål och senast hundra (100) dagar efter det att HARDLOOP skickat returetiketten. Tidsfristen respekteras om Kunden skickar tillbaka varorna inom hundra (100) dagar.

Bytesordern kommer att behandlas inom samma tidsram som den ursprungliga beställningen efter det att vårt lager har hanterat returen.

Om beloppet för Kundens bytesvara är större än beloppet för den ursprungliga beställningen kan han betala mellanskillnaden online med kontokort.

Leveransen av Kundens bytesvara kräver att dessa regler godkänts.

Om beloppet för Kundens nya beställning är lägre än det initiala beställningsbeloppet återbetalar HARDLOOP mellanskillnaden inom sju (7) dagar efter att paketet ankommit till vårt lager om Kunden har lämnat in det hos ett ombud i närheten av DPDs eller Mondial Relays distributionsområden eller hos ett postombud och använt den avsedda returetiketten.

Kunden måste behålla paketets inlämningsbevis.

Utan detta inlämningsbevis kan varken beställning, byte eller återbetalning genomföras om paketet försvinner.

Kunden har en tidsfrist på 100 (hundra) arbetsdagar från och med inlämningsdatumet av paketet för att framföra eventuella klagomål.

Ingen begäran godkänns efter den här perioden.

Kunden måste skicka sitt klagomål via e-post med hjälp av kontaktformuläret på HARDLOOPS kundtjänstsida eller per post till följande adress: HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy.

 

6.4. Varornas tillstånd

Alla returnerade varor (produkter, originalförpackning, tillbehör, instruktioner etc.) måste returneras helt intakta.

Efter mottagandet av paketet kommer HARDLOOP att bedöma den returnerade varans skick. Ingen retur godkänns om de returnerade varorna har använts eller skadats på ett synligt sätt av Kunden och om denna användning eller skada gör att varorna blivit olämpliga för försäljning.

Om HARDLOOP avslår returen skickas varorna därför tillbaka till Kunden på HARDLOOPS bekostnad utan att Kunden kan kräva någon kompensation eller rätt till återbetalning, med undantag för om Kunden senare utövar sin garantirätt för varan.

Om den returnerade varan är uppenbart har använts eller skadats av Kunden och användningen och skadorna gör att dem olämpliga för försäljning kan HARDLOOP utöva motsvarande uppbördsåtgärder gentemot Kunden.

 

7 - Säkra transaktioner

HARDLOOP implementerar alla medel för att säkerställa konfidentialitet och säkerhet för de uppgifter som överförs via webben och på Webbsidan.

Webbsidan använder de säkra onlinebetallösningarna Stripe, Paypal.

 

8 - Kundservice

HARDLOOPS kundservice finns tillgänglig för frågor och information:

 • per telefon måndag till fredag från 9.00 till 18.00 på +33 1 84 67 14 24 (kostnaden för ett nationellt samtal från en fast telefon). För alla frågor som rör en beställning eller en retur måste Kunden ha sitt beställnings- eller spårningsnummer tillhands vid samtalet. Detta nummer finns på Kundens personliga sidor "Mitt Hardloop".
 • per e-post via kontaktformuläret hello@hardloop.com;
 • per post HARDLOOP, Service Client, 17, avenue du Pré de Challes - 74940 Annecy.

 

9 - Ansvar

HARDLOOP är juridiskt ansvarig för att det avtal som ingåtts med Kunden fullgörs korrekt.

HARDLOOP kan dock inte hållas ansvarig ifall det ingångna avtalet inte fullgörs eller fullgörs felaktigt vid force majeure till följd av en händelse som kan hänföras till Kunden eller vid eventuella olägenheter eller oförutsägbara och oöverstigliga skador kopplade till användningen av internetnätverket, i synnerhet ett avbrott i tjänsten, ett yttre intrång eller förekomsten av datavirus.

HARDLOOPS webbsida innehåller hypertextlänkar till andra webbsidor. HARDLOOP kan inte hållas ansvarigt för innehållet på de här webbsidorna om de strider mot gällande lagar och regler.

Fotografier och illustrationer av produkterna på vår Webbsida har inget avtalsenligt värde och är därför inte HARDLOOPS ansvar.

 

10 - Garanti - Uteslutning

10.1. Rättsliga garantier

Kunden kan utnyttja den lagstadgade garantin i enlighet med konsumentlagen och i synnerhet följande artiklar:

Artikel L. 217-4: "Säljaren levererar varor i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuella avvikelser som existerar vid leveranstillfället. Denne är även ansvarig för avvikelser i förpackning och instruktionsmanualer om avtalet anger att det är dennes ansvar eller om de utförts av säljaren."

Artikel L. 217-5: "Varan överensstämmer med avtalet:

1° Om den är lämplig för den användning som vanligtvis förväntas av en liknande vara och i förekommande fall:

- om den överensstämmer med säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell;

- om den har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på de offentliga uttalandena från säljaren, tillverkaren eller dennes representant, särskilt i form av reklam eller etikettering.

2° Eller om den har de egenskaper som definierats genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller är lämplig för någon speciell användning som efterfrågas av köparen och som säljaren känner till och har accepterat".

Artikel L. 217-12: "Åtgärden till följd av avvikelser upphör att gälla två år efter att varorna levererats. "

HARDLOOP är också ansvarig för defekter som påverkar den sålda varan i enlighet med de villkor som anges i artiklarna 1641 till 1649 i civillagen.

Artikel 1641 i civillagen: "Säljaren är bunden av garantin gällande dolda defekter hos den sålda varan och som gör den olämplig för den avsedda användning eller som minskar denna användning så mycket att köparen inte skulle ha köpt varan eller betalat mindre för den om han känt till den ”.

Artikel 1648 punkt 1 i civillagen: "Dolda defekter måste uppmärksammas av köparen inom två år från att defekten upptäckts".

 

10.2. Uteslutning

I händelse av oavsiktlig materiell skada täcker garantin inte skadorna ifall varan använts felaktigt.

Garantierna täcker inte byte av förbrukningsvaror eller haverier kopplade till funktionsfel i tillbehör, inte heller defekter och konsekvenser av ingripande från obehörig reparatör.

HARDLOOP kan inte hållas ansvarig ifall Kunden använder varorna på felaktigt eller olämpligt sätt.

 

11 - Immateriella rättigheter

I enlighet med bestämmelserna i artikel 12 i de Allmänna Användarvillkoren för Webbsidan är och förblir alla illustrationer, bilder, presentationer, grafik och design på Webbsidan HARDLOOPS eller den initiala rättighetsinnehavarens exklusiva egendom.

All reproduktion, representation eller användning av de nämnda rättigheterna av en Kund utgör ett fel som sannolikt kan ge upphov till rättsliga åtgärder.

 

12 - Beviskonvention

Det är uttryckligen överenskommet att Parterna kan kommunicera med varandra elektroniskt i syfte att verkställa dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Parterna är överens om att de e-postmeddelanden som skickas mellan dem på ett giltigt sätt bevisar innehållet i detta utbyte och, i förekommande fall, deras åtaganden, i synnerhet när det gäller överföring och godkännande av beställningar.

Om inte annat bevisas utgör dessutom uppgifter som registrerats av HARDLOOP ett bevis på utbytet mellan HARDLOOP och Kunden.

 

13 - Helhet – Uppdelning

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa Allmänna Försäljningsvillkor bedömts vara ogiltiga eller sakna bindande kraft eller verkan, resulterar inte denna ogiltighet eller avsaknad av bindande kraft eller verkan i att andra bestämmelser i dessa Allmänna Försäljningsvillkor blir ogiltiga eller utan bindande kraft eller verkan, eftersom bestämmelserna i dessa Allmänna Försäljningsvillkor kan delas upp.

 

14 - Force majeure

Ingen av parterna ska hållas ansvarig eller blir skyldig att ersätta skador som den andra Parten drabbats av till följd av underlåtenhet eller felaktig utförande av hela eller delar av sina avtalsenliga skyldigheter, om och endast om denna underlåtenhet eller detta felaktiga utförande resulterar i eller har sitt ursprung i en händelse av force majeure i enlighet med definitionen i artikel 1218 i civillagen och kassationsdomstolens rättspraxis.

Den Part som vill åberopa en händelse av force majeure måste meddela den andra Parten via e-post så snart han fått kännedom om detta och senast fem (5) dagar efter att händelsen inträffade.

 

15 - Tillämplig lag

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor omfattas av fransk lagstiftning.

 

16 - Tvistlösning

Kunden har informerats om möjligheten att i händelse av en tvist ta till konventionell medling eller ett liknande alternativ för tvistlösning.

Kunden kan använda sig av en förlikningsman utan kostnad. En lista över förlikningsmän finns på följande adress: https://www.conciliateurs.fr/.

Ifall detta försök att lösa tvisten i godo misslyckas kommer fallet tas upp i behörig fransk domstol.