Skydd av personuppgifter www.hardloop.se


1 - Personuppgifter – Cookies - Sekretess

2 - Cookies

3 - Integritetspolicy


1 - Personuppgifter – Cookies - Sekretess

1.1. Insamlade uppgifter

Med "uppgifter" avser HARDLOOP all information om användaren som användaren frivilligt lämnar när han/hon öppnar ett användarkonto på webbplatsen eller som samlas in när han/hon använder webbplatsen.

HARDLOOP samlar in personuppgifter om kunden som besöker webbplatsen www.hardloop.se, bland annat genom användning av cookies i enlighet med gällande lagstiftning.

 • Denna datainsamling utförs:
 • när användaren skapar ett konto,
 • när användaren registrerar sig för nyhetsbrev eller erbjudanden som erbjuds av HARDLOOP,
 • när användaren gör en beställning en eller en begäran om retur på webbplatsen,
 • när användaren kontaktar HARDLOOPs kundtjänst,
 • när användaren deltar i en kampanj eller tävling,
 • när användaren surfar på webbplatsen och läser artiklar,
 • när användaren skriver en kommentar eller ett omdöme om en artikel,
 • när användaren skriver en artikel eller deltar i ett forum.

Uppgifterna omfattar därför både registrerings- och användningsuppgifter enligt vad som anges nedan:

 • Registreringsuppgifterna motsvarar de uppgifter som tillhandahålls av användaren som registrerar sig på webbplatsen via registreringsformuläret: förnamn, efternamn, giltig e-postadress, lösenord. Dessa registreringsuppgifter är inte offentliga. Ett användarnamn tilldelas i följande form: Förnamn och första bokstaven i efternamnet följt av en punkt (t.ex. Nisse Pettersson kommer att ha användarnamnet Nisse P.).
 • Användaren kan dock besluta att använda sitt för- och efternamn som användarnamn genom att ändra sitt användarnamn via "Your Hardloop", vilket han/hon ansvarar för. Som användare av webbplatsen måste du se till att de uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig är korrekta och fullständiga.
 • Användare som kryssar i rutan "Jag är en yrkesman" på registreringsformuläret har sitt för- och efternamn som användarnamn. Deras e-postadress kommer att vara tillgänglig från deras offentliga profil.
 • Användaruppgifter är uppgifter som samlas in automatiskt när du ansluter till webbplatsen, t.ex. din IP-adress, samt uppgifter som du lämnar när du använder webbplatsen, t.ex. ditt kön, födelsedatum, adress, utseende, intressen och andra uppgifter som du lämnar i "Din Hardloop".

1.2. Databehandlingens syften

Uppgifterna behandlas endast för de syften som anges nedan och mer allmänt för att följa gällande lagstiftning för leverantörer av tekniska internettjänster.

1.2.1. Syften med registreringsuppgifter

Dessa uppgifter är nödvändiga för att skapa och hantera användarens konto och för att användaren ska kunna utnyttja webbplatsens funktioner.

Dessa uppgifter kan i förekommande fall, med användarens samtycke genom att kryssa i rutorna för detta ändamål, användas av HARDLOOP som verktyg för marknadsföring.

HARDLOOP använder inte e-postadressen eller någon annan information som kan identifiera en användare personligen utan dennes samtycke. HARDLOOP kan använda en användares e-postadress för icke-kommersiella ändamål (t.ex. för att skicka ett nyhetsbrev). Användaren har möjlighet att motsätta sig dessa utskick.

1.2.2. Syften med användaruppgifter

Dessa uppgifter används för att sammanställa statistik om användningen av webbplatsens sidor (t.ex. analys av den trafik som genereras på webbplatsen).

Denna information kan användas för att optimera driften och förbättra webbplatsens kvalitet och effektiviteten av HARDLOOPs marknadsförings- eller reklamkampanjer.

1.3. Mottagare av uppgifterna

Eftersom vissa av våra affärspartner kan vara belägna utanför EU i länder som inte har en adekvat skyddsnivå, är dessa partner avtalsmässigt bundna att respektera de europeiska principerna för skydd av personuppgifter.

Användaren informeras dock om att uppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med en lag, en förordning eller ett beslut av en behörig tillsynsmyndighet eller rättslig myndighet.

1.4. Datasäkerhet

HARDLOOP lägger särskild vikt vid datasäkerhet och vidtar alla lämpliga åtgärder för att begränsa risken för förlust, skada eller missbruk av data.

Ett lösenord vid öppnandet av ett konto är därför nödvändigt för att skydda kontot från obehörig åtkomst. Användaren är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för sitt lösenord och för dess användning.

1.5. Lagring av uppgifter

Uppgifterna lagras på HARDLOOPs servrar och sparas under den tid som är absolut nödvändig för att använda användarens konto. Användaren informeras dock om att när kontot har avaktiverats av någon anledning kommer uppgifterna och det tillhörande innehållet att sparas under en period av ett år från det att kontot avaktiverades. Efter denna period raderas uppgifterna och det tillhörande innehållet från webbplatsens servrar.

1.6. Användarens rättigheter

I enlighet med dataskyddslagen nr 78-17 av den 6 januari 1978 tillåter HARDLOOP ett effektivt utövande av de rättigheter som erkänns i lagen för personer vars uppgifter är föremål för behandling, nämligen:

 • Dessa personers rätt till tillgång till sina egna personuppgifter som HARDLOOP behandlar,
 • Dessa personer får utöva sin rätt att invända mot uppgifter som inte är relevanta för det avsedda ändamålet,
 • att ifrågasätta och uppdatera sina uppgifter om de är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga eller inaktuella,
 • Meddelande till dessa personer om den logik som ligger till grund för den automatiserade behandlingen i händelse av att ett beslut fattas på grundval av behandlingen och får rättslig verkan för dem.

Användaren kan få tillgång till sina personuppgifter och vid behov få dem rättade eller raderade samt motsätta sig att de överförs till tredje part:

 • genom att logga in på sin profil och ändra sina personuppgifter;
 • eller genom att kontakta den person som ansvarar för hanteringen av personuppgifter på följande e-postadress: hello@hardloop.com;
 • eller till följande postadress HARDLOOP, Personuppgifter, 17, avenue du Pré de Challes - 74 940 Annecy, Frankrike.

2 - Cookies

Webbplatsen www.hardloop.se använder cookies. De uppgifter som samlas in (t.ex. besökta sidor, typ av webbläsare som används, tid och datum för surfning, annonser som klickats) genom denna automatiska spårningsprocess är anonyma och används endast av HARDLOOP i det enda syftet att förbättra webbplatsens kvalitet (t.ex. för att förbättra dina sökresultat eller för att anpassa den reklam som tillhandahålls dig).

Användaren kan motsätta sig registreringen av dessa cookies genom att konfigurera sin dator enligt de metoder som beskrivs på webbplatsen https://www.cnil.fr, med tanke på att användaren i så fall kanske inte har tillgång till alla funktioner på webbplatsen www.hardloop.se.

3 - Integritetspolicy

Varje användare har ett användarnamn och har möjlighet att genom att fylla i "Din Hardloop" och "Ändra min offentliga profil" eller genom att lägga till minst ett av följande element: åsikt, inlägg (forum), kommentar, foto eller video eller genom att följa en annan användares profil, delta i webbplatsens gemenskapsdel och på så sätt göra sin gemenskapsprofil offentlig, som de kan se under "Din Hardloop" / "Visa din offentliga profil" och ändra under "Din Hardloop" / "Ändra din offentliga profil".

Varje användare informeras också om att de uppgifter som rör honom eller henne kan användas av HARDLOOP för att erbjuda att följa och/eller följas av andra användare som valts ut i enlighet med uppgifterna; dessa uppgifter meddelas inte till användarna i fråga, oavsett om de är tillgängliga via den offentliga profilen, och används därför uteslutande av HARDLOOP för detta ändamål. Varje användare godkänner denna användning av sina uppgifter.