Våra val påverkar planeten!

Upptäck allt vi gör för miljön!
 

Våra val påverkar planeten!

Människans ekologiska fotavtryck ökar ständigt och idag krävs det över ett och ett halvt år för planeten att återskapa de resurser vi förbrukar varje år. Det är nödvändigt att vi omprövar vår relation till miljön.

Vi är övertygade om att natur och rörelse ska stå i centrum av våra liv och därför har vi grundat Hardloop med ambitionen att vara en inspirationskälla till att hitta den bästa äventyrsutrustningen. Naturen är vår lekplats och det är vårt ansvar att bevara den. Framtida generationen måste få kunna njuta av att vandra, springa, glida, klättra och utforska en frisk planet.

För att vi ska kunna handla i enlighet med våra övertygelser och stå upp mot klimatkrisen har vi åtagit oss två viktiga saker för planeten:

  • Vara koldioxidneutrala
  • Uppnå 90 % ekodesignade produkter 2023

Vårt engagemang för planeten

Koldioxidneutrala från 2021: Parisklimatavtalet satte upp målet att världsekonomin ska bli klimatneutral 2050. Eftersom vi är medvetna om klimatkrisen, och vill föregå med gott exempel i denna kamp, har vi åtagit oss att göra Hardloop till ett koldioxidneutralt företag redan 2021.

För att gå ett steg längre och skydda vår gemensamma lekpark har vi bestämt att kompensera för vårt historiska koldioxidavtryck.

22 april 2021 blev Hardloop ett koldioxidneutralt företag!

Tillsammans med ClimatePartner har vi mätt och kompenserat för våra tidigare utsläpp sedan starten 2015 och neutraliserar hädanefter alla våra CO2-utsläpp. Kompensationen är bara det första steget på en lång resa som nödvändigtvis kommer att gå mot minskade utsläpp. Hela Hardloop-teamet arbetar aktivt i denna riktning genom att ta små steg för att göra stora förändringar. Självklart föredrar vi att ta cykeln till kontoret, men vi nöjer oss inte med det: val av grön el, pappersåtervinning, distansarbete, utbud av ekodesignade produkter ...

Läs mer + om vår klimatneutralitet

90 % ekodesignade produkter från och med 2023: Vår ambitition är att varje ny äventyrares garderob fångar upp mer CO 2 än den släpper ut och att vi en dag ska kunna erbjuda en 100 % hållbar kollektion friluftsprylar.

För att fortsätta i den här riktningen – och guida vårt community i sina val – har vi skapat kollektionen HardGreen. Den här kollektionen samlar de bästa ekodesignade äventyrsprodukterna. För att en produkt ska bli en del av HardGreen-kollektionen måste den uppfylla kriterier som garanterar att dess design och hållbarhet gynnar miljön. Dessa styrkor kan komma från tillverkningsprocessen, använt material eller en låg konsumtionsnivå.

Från och med nu kommer vi varje år öka andelen ekodesignade produkter i vårt sortiment och göra allt för de ska utgöra 90 % 2023. Även om det är mycket ambitiöst är vi övertygade om att med din hjälp nå detta mål – och snart därefter kunna erbjuda en 100 % hållbar garderob!

Läsmer + om HardGreens kollektion

Vårt agerande för miljön

För att handla i enlighet med våra värderingar och vårt sociala ansvar har vi genomfört flera kompletterande åtgärder.

Koldioxidneutral: När vi startade vår verksamhet bestämde vi oss för att kompensera för våra CO2utsläpp och plantera minst ett träd per dag för varje Hardloop-medarbetare. För att skynda på detta initiativ och kompensera för våra utsläpp beslutade vi i slutade av 2020 att bli ett klimatneutralt företag.

Tillsammans med ClimatePartner (specialiserad aktör med inriktning på klimatskydd) började vi därför med att mäta våra klimatutsläpp (Scope 1, 2 och 3) i CO2 sedan starten. Sedan valde vi 3 projekt som bidrar med att minska andelen CO2 i atmosfären och på så vis skydda klimatet.

De tre projekt som vi stöder har valts ut av vårt team och går i linje med vårt handlade historiskt sett:

På Jordens Dag den 22 april 2021 blev Hardloop ett klimatneutralt företag!

Det är med stor entusiasm och ödmjukhet som hela Hardloop-teamet har anammat denna nya status som vi ser som en startpunkt och inte ett slut.

Vår CO2-kompensation +

100 % återvunna kartonger: Redan när vi tog emot vårt första paket 2015 hade vi ordnat en pappersinsamling för att den skulle återvinnas och få ett andra liv. För att gå ett steg längre återanvänder vi de kartonger vi tagit emot i gott skick för att sedan skicka ut våra paket – så länge som vi är säkra på att dina produkter är väl skyddade under transporten. Denna "lilla" dagliga vana gör att vi spara hundratals förpackningar varje år vilket gör gott för planeten. Innan de skickas hem till dig händer det ibland att de här kartongerna förvandlas till konstverk.

Upptäck Hardloop-skulpturen!

Grön energi: När vi flyttade vårt huvudkontor från Paris till Annecy 2020 bestämde vi oss för att använda grön el. Vårt kontor drivs nu därför av 100 % förnybar energi. Den kommer från förnybara energikällor som vatten, vind, sol eller komposterat avfall. Utöver denna, i våra ögon, mycket viktiga förändring är vi noga med att begränsa vår konsumtion.

Skapande av HardGreen-kollektionen: Vi anser att vi har ett ansvar att stödja vårt community i de konsumtionsförändringarna som är nödvändiga för planeten. För att framhäva de bästa ekodesignade äventyrsprodukterna har vi därför valt att skapa kollektionen HardGreen. En HardGreen-produkt uppfyller de kriterier som garanterar att dess design och hållbarhet gynnar miljön. Produktens styrkor kan komma från tillverkningsprocessen, använt material eller till och med från energiförbrukningen som krävs för att tillverka dem. Den här kollektionen gör att du kan hitta allt material du behöver för att sticka ut på äventyr samtidigt som du skyddar planeten!

Vi är väl medvetna om att detta inte räcker och att vi är långt ifrån att vara perfekta. Vill du hjälpa oss att avancera snabbare? Dela gärna med dig av kompletterande saker vi kan använda oss av för att minska vårt kollektiva avtryck på planeten!

Tillsammans med dig och våra samarbetspartners har vi fortfarande många långa stigar att vandra. Men vi är säkra på att vi går i rätt riktning ... Vi behöver alla konsumera mindre och på ett bättre sätt!